hat1630@gmail.com 0937372646
IXORA HỒ TRÀM BY FUSION

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION

BIỆT THỰ IXORA HỒ TRÀM 2 GIÁ TỐT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

Xem thêm

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION

IXORA 2 HỒ TRÀM BY FUSION ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI NGHỈ DƯỠNG 5 SAO CAO CẤP

Xem thêm

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION

IXORA HỒ TRÀM BY FUSION

RESORT IXORA HỒ TRÀM 2 BY FUSION CÁCH TP HỒ CHÍ MINH CHỈ 2 GIỜ LÁI XE

Xem thêm

ixora ho tram by fusion

ixora ho tram by fusion

Một kỳ nghỉ cuối tuần không thể gần hơn chỉ với 2 tiếng lái xe từ TPHCM

Xem thêm

IXORA HO TRAM BY FUSION 2

IXORA HO TRAM BY FUSION 2

Một kỳ nghỉ cuối tuần không thể gần hơn chỉ với 2 tiếng lái xe từ TPHCM

Xem thêm

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư khi được cấp phép đi vào hoạt động không có nghĩa là sẽ tồn tại mãi mãi, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, sau khi hết thời hạn nhà đầu tư không được tiếp tục hoạt động dự án nữa hoặc phải xin đăng ký hoạt động một dự án khác.

Trong bài viết dưới đây Luật Ánh Sáng Việt sẽ khái quát lại về thủ tục đăng ký đầu tư cũng như đưa ra nội dung chi tiết về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư để các nhà đầu tư nắm được và lên kế hoạch, thời gian phát triển hợp lý cho dự án đầu tư của mình.

 1. Khái quát về thủ tục đăng ký đầu tư

1.1. Những trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc những trường hợp sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên

1.2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội/ Chính phủ/ UBND Tỉnh (tùy thuộc vào loại hình quy  mô đầu tư theo quy định)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

– Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

a) Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc văn bản, tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

 

Theo Điều 44 Luật Đầu tư 2020 quy định:

"Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.”

Ngoài ra, Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 44 Luật Đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

 

 

Copyright 2021 by TONY TT - All Rights Reserved   |   Design by SubiWeb.com

0937372646